Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
asbest verwijderen

asbestinventarisatieAsbest(daken) moet in 2024 verwijderd zijn in alle huizen in Nederland. Maar voordat je asbest wilt laten verwijderen moet je eerst een rapport laten opstellen: een asbestinventarisatierapport. Zo kan goed beoordeeld worden hoe veel werk er gedaan moet worden en wat het plan van aanpak is. Asbest is namelijk een gevaarlijk product voor onze gezondheid als het breekt. In dit artikel lees je stapsgewijs waar je op moet letten bij een asbestinventarisatie. Daarnaast kun je lokale asbestbedrijven vergelijken.

*Tip:
→ Besparen op een asbestinventarisatie? Vul hier het formulier in, ontvang vrijblijvend tot 6 offertes en kies de beste deal.

Strenge eisen

Allereerst is het van belang om te weten dat er strenge eisen gelden bij het verwijderen van asbest welke zijn opgenomen in de wet (zie ook: Bouwbesluit 2012). Het is dus van belang om niet zomaar zelf asbest te verwijderen. Daarnaast is het zo dat als je asbest op de verkeerde manier verwijdert, dat gevaarlijker is dan het asbest te laten staan. Van de overheid mag je wel maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal verwijderen. Er mogen echter geen asbestvezels vrijkomen. Je bent daarnaast VERPLICHT om ALTIJD een sloopmelding te doen. Alleen gecertificeerde asbestbedrijven met een SC-540 certificaat mogen het asbest verwijderen.

Het belang van asbestinventarisatie

Het belang van asbestinventarisatie moge nu wel duidelijk zijn. Doordat een gecertificeerd bedrijf, met jarenlange ervaring, alle risico’s heeft ingecalculeerd kun je beslissen wat de vervolgstappen zijn. Ook hierbij geldt hoe hoger het risico, des te zwaarder de maatregelen zijn die genomen moeten worden.

De prijsopbouw van asbest inventarisatie

Wanneer we de kostprijs die wordt aangerekend voor asbest inventarisatie in detail gaan bekijken zien we dat deze is opgebouwd uit meerdere delen. Het overgrote merendeel, namelijk 70 procent is voorbehouden voor de inventarisatie op zich. 25 procent van de kosten gaan naar het opstellen van het asbestinventarisatierapport en de resterende 5 procent is terug te vinden in de voorrijkosten die worden aangerekend.

prijsopbouw asbestinventarisatie

De prijsopbouw van een complete asbestsanering inclusief asbestinventarisatie bestaat uit: 25% asbestinventarisatie; 63% arbeidskosten ; 7% afvoerkosten; 5% voorrijkosten.

Hoeveel kost asbestinventarisatie?

Vooraleer aan een bepaald bedrijf de opdracht te geven om asbest inventarisatie uit te laten voeren spreekt het voor zich dat je graag een duidelijk zicht zal willen hebben op de kosten die voor deze werkzaamheid in rekening kunnen worden gebracht. Het spreekt voor zich dat de exacte factuur steeds afhankelijk is van het soort asbestinventarisatie. Om er zeker van te zijn dat je op dit vlak niet voor vervelende, financiële verrassingen komt te staan hebben we een aantal kosten alvast even voor jou door middel van onderstaande prijstabel op een rijtje gezet.

Kosten asbestinventarisatie             Richtprijs
Soort: Uitleg: van tot
Type 0 Quickscan; oppervlakkige vaststelling 125 euro 225 euro
Type A Is direct waarneembaar 400 euro 600 euro
 
Type B Vermoedelijk is er asbest 750 euro 1500 euro
Type C beperkte inspectie voordat je een pand koopt 195 euro 225 euro
Type G risico’s calculeren 475 euro 775 euro
  extra monsters 50 euro 70 euro

Van alle bovenstaande asbest inventarisatie mogelijkheden is het type G ongetwijfeld het minst bekend. Dit komt omdat het eigenlijk geen op zichzelf staande inventarisatie is. In principe kunnen we het type G dan ook het best omschrijven als een combinatie van een type A asbest inventarisatie samen met een uitgebreide risicoanalyse.

Zie ook:

Uitleg typen onderzoeken:

  • Type 0 asbestonderzoek. Een type 0 asbestonderzoek wordt uitgevoerd met als doel om vast te stellen of er al dan niet asbest aanwezig is in het gebouw in kwestie. Er wordt naar het type 0 onderzoek vaak verwezen als een zogenaamde ‘quick scan’. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze wordt uitgevoerd zonder dat er zaken moeten worden afgebroken. Het is dan ook met andere woorden louter en alleen een beoordeling die gebeurt door visuele waarnemingen. Het doel van dit soort onderzoek is om, bijvoorbeeld wanneer een gebouw wordt verkocht aan te geven of er al dan niet asbesthoudende materialen in zijn terug te vinden. Niet alleen het type product, maar ook de vindplaats er van zal worden aangegeven. Ondanks het feit dat er vaak anders over wordt gedacht is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een type 0 onderzoek niet geschikt is om een asbestsanering in gang te zetten.
  • Type A asbestonderzoek. Type A en Type 0 asbestonderzoeken worden vaak in één adem met elkaar genoemd. Toch is er sprake van een niet onbelangrijk verschil tussen beiden. Ook een Type A onderzoek wordt echter uitgevoerd specifiek met als doel om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen direct waar te nemen. Om dit te kunnen realiseren wordt er voor gekozen om gebruik te maken van gewoon handgereedschap. Bovendien kan er licht destructief onderzoek worden uitgevoerd. Indien vereist wordt er eveneens voor gekozen om een materiaalmonster van bepaalde materialen te nemen. Nadat de asbestinventarisatie is afgerond wordt er een asbestinventarisatierapport opgemaakt. Dit rapport is een wettelijke vereiste vooraleer er kan worden begonnen met het slopen of verbouwen van de woning in kwestie. Het asbestonderzoek type A wordt pas uitgevoerd op het ogenblik dat het onderzoek type 0 heeft aangetoond dat er asbest in het gebouwd aanwezig is of dat het vermoeden van asbesthoudende materialen aanwezig is.
  • Type B asbestonderzoek. Het asbestonderzoek type B wordt enkel en alleen uitgevoerd als aanvulling op het type A onderzoek. Het type B asbestonderzoek moet worden uitgevoerd op het ogenblik dat er een vermoeden heerst dat er nog asbest in een verborgen deel van het bouwwerk is terug te vinden. Er wordt pas opdracht toe gegeven op het ogenblik dat het potentieel asbesthoudend materiaal niet kan worden onderzocht zonder dat er zwaar destructief werk moet worden uitgevoerd. Er moeten dus bij dit type onderzoek één of meerdere onderdelen van het gebouw worden verwoest om de mogelijkheid te hebben om het materiaal in kwestie te onderzoeken.

Lees verder op de pagina: asbestonderzoek.

Keuzes die de kostprijs van asbest inventarisatie beïnvloeden

De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het laten uitvoeren van asbestinventarisatie is altijd afhankelijk van de situatie en het doel waarvoor deze moet worden uitgevoerd. In de praktijk is het vooral zo dat asbestinventarisatie wordt uitgevoerd in situaties waarin er een verbouwing of sloop van een woning met asbesthoudende materialen dient te gebeuren. Hoe dan ook, wij hebben de verschillende keuzes op vlak van asbest inventarisatie en de impact die ze hebben op de kostprijs even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

Keuze 1: Een visuele beoordeling van de aanwezigheid van asbest

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet altijd een asbest inventarisatie type A of type B dient te worden uitgevoerd. Heb je voldoende aan een visuele beoordeling? In dat geval kan er eveneens worden gekozen voor een type 0 asbest inventarisatie. Naar dit onderzoek wordt niet zelden verwezen als zijnde een zogenaamde quickscan. Deze kan op zeer efficiënte wijze aantonen of er al dan niet sprake is van asbest in de woning. Brengt deze visuele beoordeling aan het licht dat er wel degelijk een potentieel gevaar bestaat op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen? Dan kan er voor worden gekozen om een type A of type B asbest inventarisatie uit te laten voeren. Let op, deze beide vormen van inventarisatie zijn behoorlijk wat duurder in vergelijking met type 0 asbest inventarisatie.

Keuze 2: Asbest inventarisatie voor aanvragen van sloopvergunning

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het laten uitvoeren van een type 0 asbest inventarisatie niet voldoende is om een sloopmelding aan te vragen. Hiervoor zal je dan ook steeds een asbest inventarisatie type A of type B voor moeten laten uitvoeren. Type A wordt uitgevoerd op het ogenblik dat het volstaat om licht destructief onderzoek uit te voeren terwijl type B noodzakelijk is voor het zwaarder destructief onderzoek. Zoals de prijstabel eerder op deze pagina reeds duidelijk heeft gemaakt kan het onderlinge prijsverschil tussen de beide vormen van asbest inventarisatie behoorlijk hoog oplopen. In de praktijk kan ze dan ook zomaar tot meer dan 1.000 euro bedragen.

Subsidie particulieren

De overheid heeft besloten om op grote schaal asbest te verwijderen vanwege de gezondheidsproblemen. In het verleden zijn er asbestsubsidies geweest en vandaag de dag ook. De staatssecretaris heeft besloten het subsidiebedrag op te hogen naar 15 miljoen euro in 2016. Aanvragen van eind 2016 worden doorgezet naar 2017. Ook in 2017 is er weer een nieuwe landelijke subsidie beschikbaar welke doorloopt tot 31 december 2019. De subsidie bedraagt 4,50 euro per m2 verwijderd asbest. Er moet wel minimaal 35 vierkante meter asbest verwijderd worden. Maximaal kun je 25.000 euro per adres aan subsidie verkrijgen.

Gevaren van asbest

De gevaren van asbest zijn groot. Kleine deeltjes kunnen ernstige schade opleveren voor onze gezondheid. Daarom is de overheid direct in actie gekomen toen duidelijk werd dat asbest gevaarlijk was, door middel van het verstrekken van subsidies. Daarnaast heeft de overheid tussen het jaar 2005 en 2010 een aantal wetten aangenomen met betrekking tot de verbieding van de verwerking van asbest. In het filmpje hieronder zie je echt hoe erg de gevaren zijn van asbest.

Handig om te weten

  • Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden. Niet al het asbest hoeft altijd te worden verwijderd. Zeker als er met de materialen waar asbest in zit op een plek zitten waar niets mee gebeurd kan het gewoon blijven zitten. Het is dan niet nodig om asbest te verwijderen. Natuurlijk is het verstandig om het asbest wel te verwijderen als je in die gelegenheid bent. Asbest is en blijft een gevaarlijk product. Mocht je in de gelegenheid zijn om al dan niet met behulp van subsidie het asbest te laten verwijderen dan is dat zeer aan te raden.
  • Asbest verwijderen bij huurwoning. Als je een woning huurt dan hoef je zelf niet op te draaien voor de kosten van het verwijderen van het asbest. De eigenaar van de woning is hier dan verantwoordelijk voor en de eigenaar kan ook subsidie aanvragen voor het verwijderen van het asbest.
  • Voordeel voor bedrijven. De fiscale voordelen vanuit de investeringsaftrek houden in dat een bedrijf door de kosten van asbestverwijdering op te voeren als investering een lagere winst zal genereren en dus minder belasting hoeft te betalen. Deze investeringsaftrek kan dus voor bedrijven heel interessant zijn. Dat is ook precies de opzet van de overheid. Met dit voordeel wil de overheid bedrijven stimuleren om het asbest in een bedrijf zo veel mogelijk te verwijderen.
  • Professioneel asbest laten verwijderen. Zeker als het gaat om de aanwezigheid van asbest bij bedrijfspanden is de verwijdering van dit asbest wettelijk geregeld. Een aantal bedrijven hebben zich op deze werkzaamheden toegelegd. Dit betekent dat deze bedrijven goed zijn uitgerust om het asbest te verwijderen uit allerlei panden. De medewerkers dragen speciale pakken en het asbest wordt goed verpakt afgevoerd. Ook na afloop van het werk worden alle materialen en kleding goed gereinigd. Juist de aanwezigheid van kleine delen asbest kan problemen met de gezondheid veroorzaken.

Interessante bespaartips

Het laten uitvoeren van asbest inventarisatie gaat uiteraard altijd gepaard met een bepaalde kostprijs. Deze prijs is voor veel mensen erg vervelend omdat ze eigenlijk nog niet echt meteen te maken heeft met het slopen of verwijderen van de asbest op zich. Het laten uitvoeren van asbestinventarisatie is dan ook vooral noodzakelijk om een zogenaamd asbestinventarisatierapport te kunnen opstellen. Wil je hier graag op kunnen besparen? In dat geval is het de moeite waard om rekening te houden met de volgende interessante bespaartips:

  • Volstaat een visuele beoordeling? In bepaalde omstandigheden is het voldoende om een type 0 asbest inventarisatie uit te laten voeren. Voldoet deze visuele beoordeling voor jouw situatie? In dat geval kan er een zeer aantrekkelijke besparing worden gerealiseerd.
  • Beperk de voorrijkosten door te kiezen voor een bedrijf uit de buurt. Eender welke vorm van asbest inventarisatie er dient te gebeuren, in alle gevallen zullen er zogenaamde voorrijkosten moeten worden betaald. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het bedrijf in kwestie, maar ligt doorgaans tussen de 0,50 en 1 euro per kilometer. Kiezen voor een asbestinventarisatiebedrijf uit de buurt zorgt er hoe dan ook voor dat je altijd kan rekenen op de laagst mogelijke voorrijkosten.

Bespaar tot 30% op jouw asbest inventarisatie

Zou je graag ook een asbest inventarisatie willen laten uitvoeren, maar is het voor jou noodzakelijk om de kosten nog verder te drukken om ze betaalbaar te kunnen houden? In dat geval is het ook altijd een aanrader om offertes aan te vragen bij meerdere asbestinventarisatiebedrijven. Door het opvragen van deze verschillende offertes kan er immers zeer eenvoudig een objectieve vergelijking worden uitgevoerd. Deze zal altijd aan het licht brengen welk bedrijf voor jou nu precies de goedkoopste asbest inventarisatie kan uitvoeren. Op deze wijze kan er zomaar tot nog eens 30 procent (extra) worden bespaard. Vul het formulier op deze pagina in, ontvang vrijblijvend offertes en maak een weloverwogen keuze.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog