Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wanneer je van plan bent om verbouwingen of slopingswerken uit te laten voeren aan woningen die zijn gebouwd voor het jaar 1994 is het altijd belangrijk om stil te blijven staan bij de verplichte asbestinventarisatie die moet worden uitgevoerd. Deze inventarisatie is verplicht omdat de risico’s op vlak van asbest in kaart moeten worden gebracht vooraleer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Sterker nog, het aanvragen van een omgevingsvergunning is niet mogelijk op het ogenblik dat er geen asbestinventarisatie voor handen is. Ongetwijfeld heb je op dit vlak al gehoord van de types 0, A en B, maar wist je dat er ook zoiets bestaat als een type G asbestinventarisatie? Wat dit precies is en welk belang ze heeft vertellen we je graag op deze pagina!

Aanvulling op type A asbestinventarisatie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de asbestinventarisatie type G is geen op zichzelf staand onderzoek. Eigenlijk kan het dan ook het best worden omschreven als een aanvulling op het type A onderzoek. Daar waar het type A onderzoek als doel heeft om vast te stellen of en waar er precies asbesthoudende materialen in huis zijn terug te vinden geldt niet voor het type G onderdeel. Deze gaat immers een stapje verder en dient om de potentiële risico’s van de aanwezige asbest in te schatten. Op deze manier weten niet alleen de werkmensen precies waar ze rekening mee dienen te houden, maar ook de mensen die het huis in kwestie betrekken of in de toekomst nog gaan betrekken.

Het maken van een concrete risicobeoordeling

De functie van type G asbestinventarisatie bestaat er dan ook in om een concrete risicobeoordeling te kunnen maken. Er wordt op dit vlak dan ook niet uitsluitend gekeken naar het soort asbest, maar ook naar de hoeveelheid die aanwezig is. Daar komt verder ook nog eens bij dat men probeert van een inschatting te maken aan de hand van de potentiële risico’s die er aan zijn verbonden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de functie van het gebouw. Een type G onderzoek wordt namelijk niet alleen geadviseerd bij particuliere woningen. Ook wanneer er sprake is van een bedrijfspand of van bijvoorbeeld een openbaar gebouw zal een dergelijke risicobeoordeling worden opgemaakt.

De basis voor een asbestbeheersplan

Ondanks het feit dat er met betrekking tot het opstellen van een asbestbeheersplan geen verplichting geldt is dit wel zeer interessant. De asbestinventarisatie type G vormt hier alvast een uitstekende basis voor. Het laten uitvoeren van een dergelijke inventarisatie zet eigenaars van een gebouw met asbest immers altijd meteen aan het denken over de maatregelen die eventueel genomen moeten worden of kunnen worden genomen. Dit is niet alleen interessant voor de mensen die het huis op dat ogenblik betrekken, daarnaast kan het ook de waarde van de woning op de vastgoedmarkt structureel verbeteren. Ondanks het feit dat er voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie type G in normale omstandigheden dus geen verplichting bestaat (uitsluitend voor aanvang van verbouwingen of slopingswerken) kan ze preventief laten uitvoeren toch bijzonder interessant blijken.

Hoeveel kost een asbestinventarisatie type G?

Zoals reeds aangegeven is het doorgaans zo dat een asbestinventarisatie type G niet afzonderlijk wordt uitgevoerd. Ze gebeurt dan ook altijd in combinatie met een asbestinventarisatie type A en fungeert eigenlijk als een verlengstuk. Dit zorgt er voor dat er voor beide onderzoeken in het merendeel van de gevallen één algemene kostprijs van tussen de 325 en 425 euro wordt aangerekend. Hier dient echter wel een kanttekening bij te worden gemaakt. Het feit dat er ook een type G onderzoek wordt uitgevoerd hoeft niet te voorkomen dat er ook een type B onderzoek is vereist. Is dat het geval, dan kunnen de kosten al snel oplopen tot een bedrag van tussen de 675 & 1.525 euro.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog