Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wanneer er verbouwingen of slopingswerken uitgevoerd dienen te worden aan een gebouw is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat er een slopingsvergunning dient te worden aangevraagd bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Het verkrijgen van een dergelijke vergunning hoeft op zich niet zoveel voeten in de aarde te hebben, maar wanneer er (mogelijks) sprake is van asbesthoudende materialen wordt dat meteen een compleet ander verhaal. In dat geval kan een sloopvergunning dan ook slechts worden ontvangen op het ogenblik dat er eerst een asbestinventarisatie is uitgevoerd. Hoe dit precies in z’n werk gaat en waarom dit verplicht is kom je allemaal te weten op deze pagina.

Waarom is een asbestinventarisatie vereist?

Op het ogenblik dat je er voor kiest om een gebouw van voor het jaar 1994 te verbouwen of te laten slopen is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit heeft alles te maken met de mogelijke gevaren die asbest met zich meebrengt. Mensen die deeltjes van asbest inademen kunnen immers in een latere fase van hun leven geconfronteerd worden met allerhande chronische en uiteindelijk dodelijke aandoeningen. Om er voor te zorgen dat het gevaar van asbest kan worden ingedijkt en geen (nieuwe) slachtoffers meer maakt is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie altijd verplicht. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen zorgt voor een passende bescherming voor jezelf, maar ook voor de mensen die de werkzaamheden zullen uitvoeren.

Welke asbestinventarisatie voor sloopvergunning?

Op vlak van asbestinventarisatie onderscheiden we tegenwoordig verschillende mogelijkheden. Er heersen hier ook nog heel wat misverstanden rond. Wat bijvoorbeeld te denken van het feit dat een type 0 asbestinventarisatie voldoende zou zijn voor het aanvragen van een sloopvergunning. We kunnen je meteen melden dat dit absoluut niet correct is. Dit heeft alles te maken met het feit dat een type 0 asbestinventarisatie eigenlijk niets meer, maar uiteraard ook niets minder is dan gewoon een visuele vaststelling van de aanwezigheid van asbest. Dit betekent dat er nooit honderd procent uitsluitsel over kan worden gegeven wat wel een vereiste is voor het aanvragen van een sloopvergunning.

Naar aanleiding van bovenstaande is het zo dat er altijd moet worden gekozen voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie type A voorafgaand aan het aanvragen van een sloopvergunning. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van eenvoudige gereedschappen waarmee licht destructief onderzoek kan worden verricht. In bepaalde gevallen worden er eveneens materiaalmonsters genomen wanneer er twijfels bestaan met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Blijkt tijdens asbestinventarisatie type A dat er mogelijks nog asbesthoudende materialen dieper in de constructie van de bouw teruggevonden kunnen worden? In dat geval is een aanvullend type B onderzoek vereist.

Het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf

Het uitvoeren van asbestinventarisatie dient steeds te gebeuren door een gecertificeerd bedrijf. Dit geldt ook voor het verwijderen van de asbest. Er is echter één uitzondering. In bepaalde omstandigheden is het namelijk ook voor jou als particulier mogelijk om de asbesthoudende materialen zelf te verwijderen. Dit neemt niet weg dat er nog steeds rekening dient te worden gehouden met het aanvragen van eventuele vereiste vergunningen. Om zelf de aanwezige asbest te mogen verwijderen is het in ieder geval altijd een vereiste om rekening te houden met de volgende, strikte voorwaarden die er aan verbonden zijn:

  • De oppervlakte met asbesthoudende materialen mag niet meer dan 35 vierkante meter bedragen. Is dat wel het geval? Dan mag je het verwijderen niet meer zelf doen.
  • Er mag geen sprake zijn van niet-hechtgebonden asbest.
  • Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag er geen enkel risico bestaan op het vrijmaken van asbestvezels.

Heb je twijfels over de aard van het asbesthoudend materiaal en is het je niet meteen helemaal duidelijk met welke vergunningen je allemaal rekening dient te houden? In dat geval is het altijd aan te raden om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf.

Lees ook: kunststof kozijn kopen

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog