Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Lange tijd was asbest één van de vaakst gebruikte bouwmaterialen. Dit bleef zo tot op een zeker ogenblik in de geschiedenis duidelijk werd dat het inademen van asbestvezels kon leiden tot verschillende dodelijke ziektes. Aandoeningen die hier onder meer aan konden worden gelinkt zijn asbestose, asbestgerelateerde longkanker evenals mesothelioom. Om er voor te zorgen dat de verspreiding van asbest tegen kan worden gegaan en mensen op deze wijze beter kunnen worden beschermd is het verwijderen van het materiaal aan zeer strenge regels verbonden. Ben jij bijvoorbeeld van plan om sloopwerken of verbouwingen uit te laten voeren aan een oudere woning? In dat geval is het altijd de moeite waard om rekening te houden met de bepalen met betrekking tot de asbestinventarisatie SC-540.

Wat is SC-540?

SC-540 is een nationaal certificatieschema welke geldt als de norm waarin alle eisen staan aangegeven met betrekking tot de inventarisatie van asbest in Nederland. De norm werd opgesteld voor asbestinventarisatiebedrijven die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden. Het feit dat er een dergelijke bepaling bestaat zorgt er onder meer voor dat niet zomaar elk bedrijf gerechtigd is om asbestinventarisatiewerkzaamheden uit te voeren. Enkel bedrijven die voldoen aan de in de SC-540 vermelde regels kunnen voor asbestinventarisatie worden ingeroepen. Dergelijke bedrijven zijn onder meer herkenbaar aan het SCA logo evenals het SC-540 certificaat. Daarnaast staan deze bedrijven uiteraard ook ingeschreven het register van Stichting Certificatie Asbest.

Is asbestinventarisatie SC-540 verplicht?

Omwille van het acute gevaar waarvan sprake kan zijn op het ogenblik dat er blootstelling is aan asbest is het in bepaalde omstandigheden verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om een woning welke is gebouwd voor het jaar 1993. Op het ogenblik dat er asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd wordt duidelijk dat er twee verschillende type onderzoeken gedaan kunnen worden. We onderscheiden op dit vlak de onderzoeken type A en type B. We stellen deze beide onderzoeken graag even uitgebreid en schematisch aan je voor.

Asbestinventarisatie SC-540 type A

Er is sprake van asbestinventarisatie SC-540 type A op het ogenblik dat er een systematische en volledige inventarisering gebeurt van alle waarneembare asbest. Het gaat hier niet alleen om gewone asbest, maar ook om producten die asbesthoudend zijn evenals met asbest besmet materiaal en asbestbesmette constructieonderdelen. Er kan in het geval van asbestinventarisatie SC-540 type A sprake zijn van licht destructief onderzoek. Een dergelijk onderzoek kan er echter nooit voor zorgen dat de bouwkundige integriteit van het bouwwerk in het gedrang wordt gebracht. Een volledig asbestinventarisatierapport type A wordt gebruikt als basis voor het aanvragen van een sloopmelding. Deze kan betrekking hebben tot het volledig of eerder slechts gedeeltelijk afbreken van het bouwwerk in kwestie. Indien blijkt dat het asbestinventarisatierapport type A niet volledig is zal er worden geconcludeerd dat deze niet geschikt is voor het uitvoeren van een sloopmelding.

Asbestinventarisatie SC-540 type B

Tijdens het uitvoeren van de asbestinventarisatie SC-540 type A kan het vermoeden bestaan dat er in de bouwconstructie of een bepaald object asbestbronnen zijn terug te vinden die uitsluitend kunne worden vastgesteld door het uitvoeren van een destructief onderzoek. Indien dit vermoeden bestaat moeten deze onderdelen van de woning in eerste instantie duidelijk worden aangegeven door middel van het rapport. Vervolgens kan er voor het onderzoeken van deze objecten een beroep worden gedaan op het inventarisatieonderzoek type B.

Hoeveel kost asbestinventarisatie SC-540?

De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor één van beide asbestinventarisatie-onderzoeken is uiteraard voor veel mensen erg belangrijk om weten. Hoe je het namelijk ook draait of keert, het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een noodzakelijk kwaad welke uiteraard noodzakelijk is voor de gezondheid van de mensen, maar die vooral ook heel wat geld kost. Wil je graag een duidelijk beeld hebben van de kosten die zijn verbonden aan het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie-onderzoek? Wij hebben ze voor jou op een rijtje gezet op basis van de onderstaande prijstabel.

 

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs Informatie
Asbestinventarisatie type A Tussen 325 & 425 euro Op het ogenblik dat er een gebouw van voor 1993 dient te worden gesloopt is het altijd verplicht om een asbestinventarisatie type A op te laten maken.
Asbestinventarisatie type B Tussen 675 & 1.525 euro Soms is het niet mogelijk om alle asbesthoudende elementen met het blote oog waar te nemen. In dat geval is het noodzakelijk om een beroep te doen op asbestinventarisatie type B.

 

Buiten de twee hierboven vermelde vormen van asbestinventarisatie SC-540 bestaat er ook nog een type 0 onderzoek. Het betreft in dit geval echter uitsluitend een visuele waarneming van mogelijke asbesthoudende materialen. Op het ogenblik dat er daadwerkelijk moet worden gesloopt is het dan ook niet voldoende om een dergelijk onderzoek uit te laten voeren.

Besparen op de kosten van asbestinventarisatie SC-540

Asbestinventarisatie SC-540 laten uitvoeren is in het merendeel van de gevallen dus verplicht. Dit heeft als gevolg dat je wordt geconfronteerd met een extra kost waar je misschien in eerste instantie geen rekening mee had gehouden. Gelukkig bestaan er nog verschillende mogelijkheden om op deze kosten te besparen, namelijk:

 

  • Vraag een subsidie aan

Voor particulieren is bovenstaande mogelijkheid helaas geen optie, maar voor bedrijven wel. Bedrijven die er voor kiezen om asbestinventarisatie uit te laten voeren kunnen door het aanvragen van een subsidie dan ook een niet onaantrekkelijke besparing realiseren op de totale kostprijs die in rekening wordt gebracht.

 

  • Kies voor een asbestinventarisatiebedrijf uit jouw eigen buurt

Wil je een beroep doen op een asbestinventarisatiebedrijf? In dat geval is het altijd de moeite waard om er één te kiezen die bij jou in de buurt is gevestigd. Op deze manier zal je namelijk kunnen vaststellen dat de zogenaamde voorrijkosten die worden aangerekend (gemiddeld tussen de 0,50 & 1 euro per kilometer) behoorlijk kunnen worden beperkt.

 

  • Monsterafname

Vergis je niet, het al dan niet aanwezig zijn van asbest is iets dat je vaak niet zomaar met het blote oog kan waarnemen. Omwille van deze reden kan het interessant zijn om voorafgaand aan een asbestinventarisatie een monsterafname te laten doen. Op deze manier beschik je meteen over de nodige zekerheid met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van asbesthoudende materialen in je huis. Let op, op het ogenblik dat er daadwerkelijk verbouwingen worden uitgevoerd aan de woning volstaat een monsterafname helaas niet.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog