Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Omwille van de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan asbest is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er tegenwoordig een zeer strikte regelgeving met betrekking tot het verbouwen of slopen van asbesthoudende materialen bestaat. Sowieso is het sinds het jaar 1993 wettelijk ook niet meer toegestaan om nog te bouwen met asbest. Wanneer je er echter voor kiest om een oudere woning te kopen is het altijd interessant om na te gaan of er sprake is van asbest of niet. Dit is niet alleen interessant voor je gezondheid, maar ook om een inschatting te kunnen maken van de eventuele (extra) kosten waar rekening mee gehouden dient te worden. Hoe dan ook, zou je graag meer te weten willen komen over de regelgeving op vlak van asbestinventarisatie? Aarzel dan niet langer en lees er alles over op deze pagina!

Wat is asbestinventarisatie?

Toen duidelijk werd wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van blootstelling aan asbest werd er door de overheid voor gekozen om een strenge(re) regelgeving in te voeren. Deze strengere regelgeving moest er voor zorgen dat de risico’s niet alleen onder controle gehouden, maar ook verminderd konden worden. Met de hernieuwde regelgeving werd meteen ook de verplichting ingevoerd om een asbestinventarisatie uit te laten voeren op het ogenblik dat er sprake is van een geplande verbouwing of sloping van een gebouw waarin zich asbesthoudend materiaal bevindt. Een dergelijke asbestinventarisatie is ten allen tijde verplicht en dient te worden uitgevoerd vooraleer er een omgevingsvergunning kan worden verkregen.

Welke vorm van asbestinventarisatie is vereist?

Het is voor veel mensen lang niet altijd even duidelijk welke vorm van asbestinventarisatie ze moeten laten uitvoeren voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. We onderscheiden op de markt dan ook drie verschillende vormen van asbestinventarisatie. Het gaat hierbij om de volgende types:

  • Asbestinventarisatie type 0
  • Asbestinventarisatie type A
  • Asbestinventarisatie type B

Wanneer we het hebben over asbestinventarisatie type 0 is er eigenlijk geen sprake van een echte asbestinventarisatie, maar eerder van een eenvoudige, visuele waarneming. Deze waarneming beperkt zich tot het vaststellen van alle asbesthoudende materialen die meteen met het blote oog waarneembaar zijn. Bijgevolg worden er nooit ook maar enige sloopwerken uitgevoerd wat er voor zorgt dat een asbestinventarisatie type 0 niet kan worden gebruikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wat rest zijn de asbestinventarisatie types A en B. In eerste instantie wordt er altijd voor gekozen om een type A uit te laten voeren. Bij deze vorm van asbestinventarisatie wordt er gebruik van licht materiaal waardoor beperkte destructieve werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het kan evenwel voorkomen dat een dergelijke asbestinventarisatie niet voldoende is omdat het vermoeden bestaat dat er ook in de diepere constructie van het huis sprake is van asbesthoudende materialen. Om deze te kunnen onderzoeken en vast te kunnen stellen kan er een asbestinventarisatie type B zijn vereist. In het geval van een type A asbestinventarisatie kunnen er ook soms materiaalmonsters worden genomen waardoor de aanwezigheid van asbest zeer specifiek kan worden vastgesteld.

Wat met asbestinventarisatie bij verkoop?

Er heerst een zeer groot misverstand met betrekking tot het laten uitvoeren van asbestinventarisatie op het ogenblik dat er een pand te koop wordt aangeboden. Veel mensen denken dat het verplicht is om een dergelijke asbestinventarisatie uit te laten voeren vooraleer een woning die is gebouwd voor 1994 kan worden verkocht, maar dat is niet correct. Uiteraard kan dit wel een meerwaarde betekenen omdat de potentiële koper zich dan uitstekend bewust is van de eventuele extra werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie vooraleer een woning te koop aan te bieden kan dus met andere woorden interessant zijn, maar het is zeker en vast geen verplichting.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog