Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Asbest is een bijzonder gevaarlijke stof. Het materiaal bestaat dan ook uit vezels die na inademing er van ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken. Het kan hierbij niet alleen gaan om kanker, maar ook om asbestose. Omwille van het gevaar dat deze vezels met zich meebrengen is het doorgaans niet toegestaan voor particulieren om asbesthoudend materiaal zomaar te verwijderen. Tijdens dit proces bestaat immers het risico dat er vezels vrijkomen met alle gevolgen van dien. Het verwijderen van asbesthoudend materiaal dient omwille van deze reden dan ook veelal te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Ben jij van plan om een asbestinventarisatie te laten doen? Lees dan snel verder en kom alles te weten over asbestinventarisatie SC-530.

Wat is asbestinventarisatie SC-530?

Zoals reeds aangegeven dien je er rekening mee te houden dat er voor het mogen verwijderen van asbest een certificaat is vereist. Het gaat hierbij om de certificaat SC-530. In dit certificaat staat op zorgvuldige wijze omschreven waar er rekening mee dient te worden gehouden voor het verwijderen van asbest. In eerste instantie wordt er bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat het verwijderen moet gebeuren op arbeids- en milieutechnisch correcte wijze. Bovendien staat er in het certificaat eveneens richtlijnen omschreven die moeten aangeven hoe er moet worden gehandeld op het ogenblik dat er asbest is vrijgekomen ten gevolge van een bepaald incident. Het asbestverwijderingsbedrijf waar een beroep op wordt gedaan dient niet uitsluitend op de hoogte te zijn van de eisen van de opdrachtgever, maar moet ook een goed zicht hebben op de inhoud van het certificatieschema. Het is de verplichting van het bedrijf in kwestie om op schriftelijke wijze aan te kunnen tonen dat het zich bewust is van de volledige inhoud zoals weergegeven in het certificatieschema.

Is een beroep doen op een SC-530 gecertificeerd bedrijf verplicht?

Veel mensen gaan er automatisch vanuit dat het altijd een verplichting is om een beroep te doen op een bedrijf welke SC-530 gecertificeerd is. Dat is niet correct. In bepaalde omstandigheden is het namelijk voor particulieren mogelijk om zelf asbest te verwijderen. Om dit te kunnen doen dient er wel rekening te worden gehouden met een aantal factoren. We hebben deze alvast even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet:

 

  • Het asbesthoudend materiaal mag niet meer bedragen dan 35 vierkante meter.
  • Het moet gaan om geschroefde, hechtgebonden asbest golfplaten die worden gedemonteerd.
  • Het asbesthoudend materiaal dient op een correcte en veilige wijze te worden afgeleverd op speciale daarvoor voorziene plaatsen bij de gemeente.

 

Omdat het voor veel mensen niet meteen duidelijk is wanneer de asbest zelf kan worden verwijderd en wanneer dit moet worden uitbesteed wordt er in het merendeel van de gevallen altijd voor gekozen om een echte specialist in te schakelen. Op deze manier kunnen vervelende, onverwachte verrassingen immers worden voorkomen en ben je er bovendien echt zeker van dat alle vooropgestelde eisen kunnen worden ingelost.

Hoeveel kost asbestinventarisatie SC-530?

Op het ogenblik dat er asbesthoudend materiaal moet worden verwijderd is het dus van belang om daarvoor een beroep te doen op een bedrijf welke over een gepaste certificering beschikt. Deze certificering noemen we de SC-530. In bepaalde gevallen mag asbesthoudend materiaal dan wel gewoon door een vakkundig aannemer gebeuren, in de praktijk wordt hier eerder zelden voor gekozen. Dezelfde voorwaarden hiervoor zijn in ieder geval van toepassing als bij de particuliere verwijdering zoals hierboven reeds aangegeven.

 

Hoe dan ook, de kosten die worden aangerekend door een bedrijf op vlak van asbestinventarisatie SC-530 zijn opgedeeld in verschillende delen. Uiteraard is er de kost voor het verwijderen van het materiaal op zich, maar daarnaast moet het afval ook nog worden afgevoerd en is het van belang om er rekening mee te houden dat er ook voorrijkosten worden aangerekend. Hoe hoog deze voorrijkosten precies komen te liggen is altijd afhankelijk van de locatie van het asbestinventarisatiebedrijf ten opzichte van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

 

Ga je een beroep doen op een bedrijf welke asbestinventarisatie SC-530 voor jou kan realiseren? In dat geval doe je er in ieder geval altijd goed aan om rekening te houden met de kosten zoals aangegeven in de onderstaande prijstabel.

 

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs
Asbestinventarisatie Type 0 Tussen 125 & 225 euro
Asbestinventarisatie Type A Tussen 325 & 425 euro
Asbestinventarisatie Type B Tussen 675 & 1.525 euro

Besparen op de kosten van asbestinventarisatie SC-530

Veel mensen die er voor kiezen om een oudere, bestaande woning te kopen en deze vervolgens af te breken of te verbouwen doen dit om de kosten van een nieuwbouw uit te sparen. Dat is uiteraard interessant, want op deze manier kan je altijd rekenen op een niet onbelangrijk, financieel voordeel. Jammer genoeg zorgt de verplichting met betrekking tot asbestinventarisatie wel voor een bepaalde, niet onaanzienlijke meerprijs. Door rekening te houden met de onderstaande bespaartips is het gelukkig wel steeds mogelijk om een niet onbelangrijke besparing op deze kost te realiseren.

 

  • Kies voor een bedrijf uit jouw eigen omgeving

Zoals eerder op deze pagina vermeldt is het zo dat je bij het inschakelen van een bedrijf op vlak van asbestinventarisatie altijd stil moet blijven staan bij het aangerekend krijgen van zogenaamde voorrijkosten. Deze kosten worden gemaakt omdat het bedrijf in kwestie een zekere afstand dient af te leggen tot bij jouw woning. De gemiddelde voorrijkosten zijn gelegen tussen de 0,50 en 1 euro per kilometer. Hoe dichter het bedrijf op vlak van asbestinventarisatie bij jou is gelegen, des te lager deze kosten uiteraard zullen uitvallen.

 

  • Het aanvragen van een subsidie

In bepaalde omstandigheden is het voor de partij die er voor kiest om asbest te laten verwijderen mogelijk om een subsidie aan te vragen. Jammer genoeg geldt dit niet voor particulieren, maar uitsluitend voor bedrijven. Ben je dus met andere woorden van plan om een asbestinventarisatie op te laten maken voor een zakelijk pand? In dat geval kan het aanvragen van de subsidie er voor zorgen dat je kan rekenen op een aantrekkelijke besparing op de te betalen kostprijs. Zo wordt het laten uitvoeren van asbestinventarisatie SC-530 meteen financieel een behoorlijk stuk aantrekkelijker.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog