Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Op het ogenblik dat je van plan bent om verbouwingen uit te voeren aan een woning die is gebouwd in 1993 of er voor is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er een zogenaamde asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd. Een dergelijke inventarisatie heeft als doel om aan te geven waar zich in de woning mogelijks (gevaarlijke) asbesthoudende materialen bevinden. De bevindingen die worden vastgesteld tijdens het onderzoek worden uiteindelijk in een speciaal rapport genoteerd welke wettelijk is vereist vooraleer de werken kunnen worden uitgevoerd. Wil jij ook graag een asbestinventarisatie type A laten uitvoeren, maar ben je in eerste instantie nog op zoek naar meer informatie? Dat is precies wat wij je op deze pagina willen aanbieden!

Waarom is asbestinventarisatie type A vereist?

In 1993 werd bij wet vastgesteld dat het niet langer was toegestaan om te bouwen met behulp van asbest. Dit was het gevolg van de resultaten van onderzoeken die hadden vastgesteld dat zogenaamde asbestvezels bij inademing diverse, chronische en dodelijke ziektes zoals longkanker kunnen veroorzaken. Het gevolg is dat er vanaf dat ogenblik steeds een asbestinventarisatie dient te gebeuren op het ogenblik dat er verbouwingen aan een oudere woning worden uitgevoerd. Een asbestinventarisatie type A heeft dan ook als doel om door middel van een visuele vaststelling aan te kunnen geven of en vooral waar en hoeveel asbest er in het huis is terug te vinden. De bevindingen die naar voor zullen komen uit het onderzoek moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de vakmannen tijdens de verbouwingen precies weten wat ze kunnen verwachten en wat niet. Let op, een asbestinventarisatie type A en dan vooral het asbestinventarisatierapport is eveneens noodzakelijk om het asbesthoudend materiaal te kunnen deponeren bij één van de daarvoor bestemde punten van de gemeente.

Hoe verloopt de asbestinventarisatie type A?

Tijdens het uitvoeren van asbestinventarisatie type A wordt er altijd gebruik gemaakt van handgereedschap. Dit handgereedschap kan worden aangewend om licht destructief onderzoek mee uit te voeren. In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat er materiaalmonsters moeten worden genomen. Deze monsters hebben als doel om in detail vast te kunnen stellen of er sprake is van asbest of niet. Uiteindelijk zullen alle bevindingen die zijn gedaan worden opgenomen in het asbestinventarisatierapport.

Het asbestinventarisatierapport

Het asbestinventarisatierapport kan het best worden omschreven als het verslag dat wordt opgemaakt nadat een type A asbestinventarisatie is uitgevoerd. In dit rapport worden verschillende gegevens aangegeven. Het gaat hierbij niet alleen om het type producten welke asbest bevatten, maar wat bovendien ook te denken van de plaats waar ze zijn gevonden, de hoeveelheid evenals het potentiële risico voor de gezondheid van de mensen die er werken en wonen. Op basis van al deze verschillende informatie zal uiteindelijk een omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd indien er verbouwingen of sloopwerken uitgevoerd dienen te worden. Er moet bij stil worden gestaan dat een type 0 asbestinventarisatie op dit vlak niet voldoende is. Een dergelijke quick-scan vormt dan ook nooit de basis voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Hoeveel kost asbestinventarisatie type A?

Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie type A wordt vaak aanzien als een noodzakelijk kwaad. Dit heeft alles te maken met het feit dat er vrij hoge kosten aan verbonden zijn. De kostprijs voor asbestinventarisatie type A ligt dan ook een stukje hoger in vergelijking met het type 0 onderzoek. In vergelijking met type B ligt de prijs dan weer gelukkig een stuk lager. In ieder geval, wil je graag een asbestinventarisatie type A laten uitvoeren? In dat geval doe je er goed aan om rekening te houden met een kostprijs van tussen de 325 en 425 euro. In bepaalde gevallen moeten er bovendien ook nog eens extra materiaalmonsters worden genomen. Is dat het geval? Hou dan rekening met een meerprijs van zo’n 50 euro per extra materiaalmonster welke moet worden genomen.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog