Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wat is asbestinventarisatie?In het jaar 1993 werd er besloten om het gebruik van asbest als bouwmateriaal definitief te verbieden. Dit neemt uiteraard niet weg dat er op de markt nog steeds heel wat huizen zijn terug te vinden die in of voor dit jaar werden gebouwd die wel nog over asbesthoudende materialen beschikken. Dat is vervelend, niet in het minst omdat ze een behoorlijk risico met zich mee kunnen brengen voor de inwoners van het huis evenals de mensen die er enige tijd in door zullen brengen. Omwille van deze reden is het tegenwoordig verplicht om een zogenaamde asbestinventarisatie uit te laten voeren vooraleer er slopings- of verbouwingswerken aan het pand in kwestie uitgevoerd kunnen worden. Wat deze asbestinventarisatie nu precies is en waar je rekening mee dient te houden kom je allemaal te weten op deze pagina!

*Tip:
→ Wat zijn de exacte kosten van een asbestinventarisatie voor jou? Vul hier het formulier in, ontvang vrijblijvend tot 6 offertes en kies de beste deal.

Waarom is asbestinventarisatie belangrijk?

Eigenlijk was het er voor al bekend welke kwalijke gevolgen blootstelling aan asbest kon hebben, maar in het jaar 1993 werd er voor het eerst echt de nodige aandacht aan besteed. De gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich meebracht waren alles behalve onaanzienlijk en hadden de voorgaande jaren reeds behoorlijk wat slachtoffers gemaakt. Om er zeker van te zijn dat deze trend zich in de daarop volgende jaren niet verder door zou zetten werd er door de Nederlandse overheid voor gekozen om een aanzienlijk strengere regelgeving in het leven te roepen. Deze regelgeving moest er voor zorgen dat mensen die verbouwingswerken wilden uitvoeren aan een woning van het jaar 1993 of ouder eerst een asbestinventarisatie moesten laten uitvoeren. Deze inventarisatie moest uiteindelijk duidelijk maken of er in de woning al dan niet sprake was van asbesthoudende materialen. Op deze manier konden de risico’s voor de eigenaars evenals voor de mensen die er moesten werken in de kiem worden gesmoord. Ook bij verkoop is het aangewezen om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, ook al is dit niet verplicht.

Welke soorten asbestinventarisatie bestaan er?

De ene vorm van asbestinventarisatie is de andere niet. We onderscheiden op de markt tegenwoordig dan ook drie verschillende vormen van inventarisatie, namelijk type 0, type A en type B asbestinventarisatie.

  • De meest beperkte vorm van asbestinventarisatie is de type 0. Het betreft hier eigenlijk niet zozeer een echte inventarisatie, maar meer een visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbest gerelateerde materialen. Voorwaarde om deze vast te kunnen stellen is wel dat ze meteen, visueel waarneembaar zijn zonder dat er daarvoor bijvoorbeeld slopingswerken uitgevoerd dienen te worden. In tegenstelling tot de twee andere vormen van asbestinventarisatie is het type 0 niet geschikt om een asbestsanering in gang te zetten.
  • Type A asbestinventarisatie is een onderzoek welke wordt uitgevoerd naar asbesthoudende materialen die meteen waargenomen kunnen worden. Er wordt bij dit type onderzoek veelal gebruik gemaakt van handgereedschap waarmee licht destructief te werk kan worden gegaan. Indien vereist is het mogelijk dat er materiaalmonsters worden genomen. Deze monsters moeten bij twijfel duidelijk aangeven of een bepaald materiaal al dan niet asbesthoudend is. Nadat de asbestinventarisatie type A is afgerond zullen de bevindingen worden opgenomen in een zogenaamd asbestinventarisatierapport. Dit rapport is noodzakelijk op het ogenblik dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Een onderzoek type A vindt in principe enkel en alleen plaats op het ogenblik dat er uit het onderzoek met type 0 is gebleken dat er mogelijks asbest aanwezig is in de woning.
  • Het derde en laatste type asbestinventarisatie is type B. Dit type is het mogelijke gevolg wanneer tijdens het type A asbestinventarisatie duidelijk wordt dat er mogelijks in de onderliggende constructie van het gebouw nog asbesthoudende materialen zijn terug te vinden. Dit onderzoek wordt dan ook enkel en alleen uitgevoerd op het ogenblik dat er zware, destructieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat deze vorm van asbestinventarisatie in vergelijking met de andere mogelijkheden ook het duurst is.
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog