Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
asbest verwijderen

Het spreekt voor zich dat de gevaren die zijn verbonden aan asbest zich niet alleen laten voelen in woningen, maar ook in bijvoorbeeld schepen. Sterker nog, de maritieme sector speelde reeds vroeger in op de gevaren van asbest in vergelijking met de vastgoedmarkt. Met ingang van 1 januari 2011 werd er dan ook voor gekozen om een nieuwe wet in te voeren die stelde dat het gebruik van asbest in schepen conform SOLAS werd verboden. Het gevolg hiervan was dat er net als bij huizen van voor het jaar 1993 een asbestinventarisatie moest gebeuren vooraleer er een slopingsvergunning kan worden aangevraagd. Ben jij ook eigenaar van een schip en wil je verbouwingswerken of slopingswerken laten uitvoeren? In dat geval is het zeker en vast de moeite waard om rekening te houden met de informatie die staat te lezen op deze pagina.

Wettelijk verplichte asbestinventarisatie voor schepen

Net zoals bij woningen dient er ook bij schepen die worden verbouwd of gesloopt een speciale vergunning te worden aangevraagd. Dit dient te gebeuren conform de SC-540 norm. Elke asbestinventarisatie die ook bij schepen moet worden uitgevoerd is onderworpen aan deze norm. Het gevolg is dat een beroep moet worden gedaan op een gecertificeerd bedrijf. Wordt er tijdens dit onderzoek vastgesteld dat er in het schip daadwerkelijk sprake is van asbesthoudende materialen? In dat geval zal je op basis van de bevindingen steeds de mogelijkheid hebben om een correct beeld te krijgen van het kostenplaatje waar voor het verwijderen rekening mee dient te worden gehouden.

Eveneens controle van de documenten van het vaartuig

Vooraleer er daadwerkelijk wordt begonnen met het uitvoeren van de asbestinventarisatie wordt er voor gekozen om eerst het doel vast te stellen. Wanneer dit is gebeurd volgt het onderzoek waarbij bijvoorbeeld de documenten van de eigenaar worden bestudeerd. Tijdens het bestuderen van deze documenten wordt er in het bijzonder gekeken naar aanwijzingen die in de richting van asbesthoudende of asbestverdachte materialen wijzen. Het onderzoek is afgerond op het ogenblik dat het gecertificeerde bedrijf met zekerheid heeft kunnen vaststellen dat alle asbesthoudende materialen in kaart zijn gebracht. Het spreekt voor zich dat dit in de ene situatie al wat vlotter en eenvoudiger gebeurt dan in de andere.

Verschillende soorten asbestinventarisatie voor schepen

Net als bij woningen is er ook bij schepen sprake van verschillende soorten asbestinventarisaties. In eerste instantie is er het type 0. Dit type is eigenlijk enkel en alleen geschikt om een indruk te krijgen van meteen zichtbare, asbesthoudende materialen. Dit betekent dat er voor het vaststellen van dit materiaal eigenlijk geen destructieve werkzaamheden mogen en kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een type 0 onderzoek is eigenlijk vooral een stukje zekerheid voor de (toekomstige) eigenaar, bijvoorbeeld op het ogenblik dat er sprake is van verkoop. Wanneer er daadwerkelijk verbouwingen of slopingswerken aan de boot moeten worden uitgevoerd is het dan ook van belang om er voor te kiezen om een type A of type B asbestinventarisatie uit te laten voeren.

 

Een type A asbestinventarisatie voor een schip dient dus altijd te gebeuren voorafgaand aan verbouwings- of slopingswerken. Tijdens dit onderzoek wordt er niet alleen louter visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest, maar gaat men een stapje verder. Door middel van licht materiaal is het dan ook mogelijk om licht destructief onderzoek uit te voeren. Met andere woorden, ook asbesthoudende onderdelen van het schip die niet meteen met het blote oog waargenomen kunnen worden, worden op deze manier duidelijk. Blijkt tijdens het uitvoeren van een asbestinventarisatie type A dat er mogelijks ook dieper in de constructie van de boot asbest kan verscholen zitten? In dat geval is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er ook nog een type B asbestinventarisatie zal dienen te gebeuren.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog