Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
asbest verwijderen

Met ingang van 1 juni 2008 is de SC-540 van kracht. Deze heeft als functie om invulling te geven aan de wettelijke verplichting met het laten uitvoeren van asbestinventarisaties door erkende en gecertificeerde bedrijven. Vooraleer er door een bepaalde partij renovaties of sloopwerken worden uitgevoerd is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht. Dit is echter niet de enige situatie waarin een dergelijke inventarisatie wordt uitgevoerd. Steeds meer eigenaren van vastgoed evenals beheerders kiezen er immers voor om de werken in het kader van de Arbo-wetgeving uit te laten voeren. Op deze manier wil men een antwoord bieden op een mogelijke aansprakelijkheid die ze boven het hoofd hangt.

Asbestonderzoek op vier verschillende niveaus

Op het ogenblik dat je een asbestonderzoek uit wenst te laten voeren dient er rekening mee te worden gehouden dat dergelijke onderzoeken in vier verschillende vormen bestaan. Het betreft hier de volgende:

 

  • Onderzoek tijdens het slopen en / of renoveren van gebouwen en objecten
  • Risicobeoordeling ten behoeve van gebruikers of betreders van een bepaald gebouw
  • Inspecties voorafgaand aan de aan- of verkoop van vastgoed
  • Quick scans die als doel hebben een globale inschatting te maken van de hoeveelheid asbesthoudende materialen in een gebouw

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Op het ogenblik dat er sprake is van een asbestinventarisatie nemen ervaren inspecteurs materiaalmonsters van de aanwezige materialen waarvan het vermoeden bestaat dat ze asbest bevatten. Wat volgt is een onderzoek in één van de verschillende laboratoria  die zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Het is in principe eveneens een mogelijkheid dat zo’n onderzoek gebeurt op locatie. Op deze manier beschikt men immers meteen over cruciale informatie met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in één of meerdere materialen. Wanneer alle onderzoeken zijn uitgevoerd wordt er een rapportage afgeleverd waarin de bevinden van de onderzoekers duidelijk staan aangegeven.

Is asbestinventarisatie altijd verplicht?

Veel mensen denken dat asbestinventarisatie altijd verplicht is op het ogenblik dat er een bepaald gebouw moet worden gesloopt of gerenoveerd. Dat is echter niet zo. Volgens de wetgeving conform SC-540 is het namelijk zo dat dit uitsluitend geldt voor gebouwen die oorspronkelijk zijn gebouwd voor het jaar 1993. De manier waarop een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd is bovendien sterk uiteenlopend. In bepaalde gevallen is het dan ook noodzakelijk om enkele materialen als het ware te openen om op die manier te kunnen vaststellen of er ergens sprake is van de aanwezigheid van asbest of niet. We hebben de verschillende mogelijkheden op vlak van asbestinventarisatie alvast even voor jou op een rijtje gezet.

Type A asbestinventarisatie

Wanneer er sprake is van een type A asbestinventarisatie wordt er voor gekozen om een gebouw of een bepaald object op licht-destructieve wijze te onderzoeken. In dit geval zal er dan ook vastgesteld kunnen worden dat alle mogelijks verdachte bronnen in kaart worden gebracht evenals bemonsterd. De monsters die op deze manier zijn verkregen worden vervolgens geheel conform de NEN5896 aan een uitgebreide analyse onderworpen. Deze analyse zal uiteindelijk duidelijk maken of en bepaalde bron asbesthoudend materiaal bevat of niet. Een type A asbestinventarisatie heeft bovendien eveneens als functie om het soort asbest evenals het percentage asbest waarvan sprake is te bepalen. Deze informatie is van cruciaal belang op het ogenblik dat de aangetroffen materialen die asbesthoudend zijn gesaneerd dienen te worden. Blijkt tijdens het uitvoeren van een type A asbestinventarisatie dat er een geheel en concreet beeld is verkregen van de aanwezige asbest? In dat geval hoeft er geen asbestinventarisatie type B meer te worden uitgevoerd.

Type B asbestinventarisatie

Het kan voorkomen dat een type A asbestinventarisatie geen volledig duidelijk beeld creëert met betrekking tot het aanwezige asbesthoudende materiaal. Is dat het geval? Dan dient er nog een type B asbestinventarisatie te gebeuren waarbij er destructief onderzoek gebeurt. Dit kan betrekking hebben tot niet alleen de spouwmuren, maar ook dakconstructies evenals nog verschillende andere onderdelen van de woning. Een type B asbestinventarisatie kunnen we aldus het best omschrijven als een mogelijks bijkomstig onderzoek welke wordt uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd bedrijf. Op deze manier kan worden voorkomen dat er in het geval van destructieve handelingen een mogelijke besmetting met asbest ontstaat.

Hoeveel kost asbestinventarisatie?

Ondertussen heb je een goed beeld van de verschillende mogelijkheden op vlak van het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Inmiddels is eveneens duidelijk dat je in bepaalde gevallen helemaal niet onder het laten uitvoeren van een dergelijke inventarisatie uitkomt. Bovenstaande informatie is allemaal bijzonder interessant, maar uiteindelijk zal je ook graag een duidelijk beeld willen hebben van de kosten die zijn verbonden aan het laten uitvoeren van een bepaalde asbestinventarisatie. Wij hebben deze kosten door middel van de onderstaande prijstabel alvast even voor jou op een rijtje gezet.

 

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs Informatie
Type 0 Tussen 125 & 225 euro Er is sprake van een type 0 onderzoek op het ogenblik dat een visuele beoordeling volstaat om de aanwezigheid van asbestverdachte materialen waar te nemen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de resultaten van dit onderzoek niet gebruikt kunnen worden om een asbestsanering in gang te zetten.
Type A Tussen 325 & 425 euro Op het ogenblik dat er sloopwerken uitgevoerd dienen te worden ben je in diverse omstandigheden wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Je ontvangt de resultaten door middel van een rapport na afloop van een type A onderzoek.
Type B Tussen 675 & 1.525 euro Dienen er zaken stuk te worden gemaakt om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal? In dat geval is het noodzakelijk om een type B onderzoek uit te laten voeren.

Subsidie voor bedrijven beschikbaar

Zoals bovenstaande prijstabel duidelijk maakt dien je er rekening mee te houden dat het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie best wat geld kan kosten. Voor particulieren bestaat er op moment van schrijven helaas geen subsidie, maar dat geldt wel voor bedrijven. Wanneer je van plan bent om een asbestinventarisatie voor je bedrijf uit te laten voeren is het dan ook altijd de moeite waard om een dergelijke subsidie aan te vragen. Ze kan er immers in ieder geval voor zorgen dat de kostprijs van een asbestinventarisatie aanzienlijk wordt gedrukt.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog