Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
asbest verwijderen

Met ingang van het jaar 1993 is het gebruik van asbest verboden. Ondanks het feit dat het vroeger namelijk een bijzonder populair bouwmateriaal betrof zijn er niet onaanzienlijke veiligheidsrisico’s aan verbonden. Verschillende dodelijke aandoeningen kunnen immers het geval zijn van het inademen van asbestvezels. Omdat er voor 1993 bij het bouwen van huizen veelvuldig gebruik werd gemaakt van asbest is er tegenwoordig een onderzoek verplicht vooraleer er verbouwingen of afbraken aan dergelijke huizen kunnen gebeuren. Ben jij op zoek naar een mogelijkheid om te controleren over jouw woning over asbest beschikt en in welke elementen deze dan precies is terug te vinden? Dat kan door het laten uitvoeren van een asbestonderzoek.

Welk types van asbestonderzoek bestaan er?

Verder op deze pagina hebben we voor jou een gedetailleerde prijstabel gemaakt waarin staat aangegeven welke kosten er precies zijn verbonden aan het uitvoeren van een bepaald asbestonderzoek. Dit betekent dat er niet één asbestonderzoek mogelijk is, maar er wel drie verschillende varianten bestaan. Welke van deze verschillende varianten jij uiteindelijk zal moeten laten uitvoeren is afhankelijk van verschillende factoren. We hebben alvast even de drie mogelijke asbestonderzoeken die er bestaan voor jou op een rijtje gezet.

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek wordt uitgevoerd met als doel om vast te stellen of er al dan niet asbest aanwezig is in het gebouw in kwestie. Er wordt naar het type 0 onderzoek vaak verwezen als een zogenaamde ‘quick scan’. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze wordt uitgevoerd zonder dat er zaken moeten worden afgebroken. Het is dan ook met andere woorden louter en alleen een beoordeling die gebeurt door visuele waarnemingen. Het doel van dit soort onderzoek is om, bijvoorbeeld wanneer een gebouw wordt verkocht aan te geven of er al dan niet asbesthoudende materialen in zijn terug te vinden. Niet alleen het type product, maar ook de vindplaats er van zal worden aangegeven. Ondanks het feit dat er vaak anders over wordt gedacht is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een type 0 onderzoek niet geschikt is om een asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Type A en Type 0 asbestonderzoeken worden vaak in één adem met elkaar genoemd. Toch is er sprake van een niet onbelangrijk verschil tussen beiden. Ook een Type A onderzoek wordt echter uitgevoerd specifiek met als doel om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen direct waar te nemen. Om dit te kunnen realiseren wordt er voor gekozen om gebruik te maken van gewoon handgereedschap. Bovendien kan er licht destructief onderzoek worden uitgevoerd. Indien vereist wordt er eveneens voor gekozen om een materiaalmonster van bepaalde materialen te nemen. Nadat de asbestinventarisatie is afgerond wordt er een asbestinventarisatierapport opgemaakt. Dit rapport is een wettelijke vereiste vooraleer er kan worden begonnen met het slopen of verbouwen van de woning in kwestie. Het asbestonderzoek type A wordt pas uitgevoerd op het ogenblik dat het onderzoek type 0 heeft aangetoond dat er asbest in het gebouwd aanwezig is of dat het vermoeden van asbesthoudende materialen aanwezig is.

Type B asbestonderzoek

Het asbestonderzoek type B wordt enkel en alleen uitgevoerd als aanvulling op het type A onderzoek. Het type B asbestonderzoek moet worden uitgevoerd op het ogenblik dat er een vermoeden heerst dat er nog asbest in een verborgen deel van het bouwwerk is terug te vinden. Er wordt pas opdracht toe gegeven op het ogenblik dat het potentieel asbesthoudend materiaal niet kan worden onderzocht zonder dat er zwaar destructief werk moet worden uitgevoerd. Er moeten dus bij dit type onderzoek één of meerdere onderdelen van het gebouw worden verwoest om de mogelijkheid te hebben om het materiaal in kwestie te onderzoeken.

Hoeveel kost asbestonderzoek?

Vooraleer een asbestonderzoek uit te laten voeren spreekt het voor zich dat je graag een bepaald zicht zal willen hebben op de kostprijs die daarvoor in rekening wordt gebracht. De hoogte van het prijskaartje dat is verbonden aan asbestonderzoek is altijd afhankelijk van het type dat wordt uitgevoerd. Het spreekt op dit vlak voor zich dat het type 0 onderzoek altijd het goedkoopst is. Het prijsverschil tussen een type 0 en een type B is gemiddeld gelegen tussen de 500 en zomaar even 1.300 euro.

 

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs
Asbestinventarisatie Type 0 Tussen 125 & 225 euro
Asbestinventarisatie Type A Tussen 325 & 425 euro
Asbestinventarisatie Type B Tussen 675 & 1.525 euro

Interessante bespaartips bij asbestonderzoek

Zoals reeds aangegeven is het bij woningen die gebouwd zijn voor 1993 en worden verbouwd of gesloopt altijd van belang om eerst een asbestonderzoek uit te laten voeren. Dit is niet alleen maar belangrijk omdat het de gezondheid van de mensen kan schaden, daarnaast is het ook wettelijk verplicht. Jammer genoeg gaat het laten uitvoeren van een asbestonderzoek altijd gepaard met de nodige kosten. Wel bestaan er verschillende mogelijkheden om op deze kosten te besparen. Wij hebben de interessantste bespaartips alvast even op een rijtje gezet.

  • Ga het niet te ver zoeken

Het is opvallend dat mensen er niet zelden voor kiezen om een bedrijf onder de arm te nemen voor hun asbestonderzoek welke heel wat kilometers bij hun vandaan is gevestigd. Op het eerste zicht mag dit dan misschien wel interessant lijken of is het bedrijf misschien voordeliger, maar dan moet er wel nog rekening worden gehouden met de zogenaamde voorrijkosten. Deze kosten worden per kilometer aangerekend en liggen tussen de 0,50 en 1 euro. Hoe verder het bedrijf dat het asbestonderzoek dient uit te voeren bij jou vandaan is gelegen, des te hoger deze kosten zullen uitvallen. Wees dus verstandig en kies er voor om een beroep te doen op de diensten van een asbestbedrijf welke in jouw omgeving is gevestigd. 

  • Mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie

Helaas bestaat er tegenwoordig geen directe subsidie voor particulieren die een asbestonderzoek laten doen. Dit geldt wel voor het bedrijven. Ben je dus met andere woorden niet voor je persoonlijke woning, maar wel voor je bedrijfspand op zoek naar een interessante mogelijkheid om te besparen op de kosten die asbestonderzoek met zich meebrengt? In dat geval is het aanvragen van een subsidie op dit vlak ongetwijfeld bijzonder interessant te noemen.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog