Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Over de zogenaamde risicobeoordeling NEN 2991 is de voorbije jaren reeds heel wat gezegd en geschreven. Het betreft hier in principe een handleiding die als functie het beoordelen van de blootstellingsrisico’s met betrekking tot asbest tegenover gebruikers heeft. Er is reeds danig gediscussieerd over het al dan niet noodzakelijk zijn van een dergelijk onderzoek. De uitkomst van het onderzoek is namelijk veelal op voorhand reeds bekend. Bovendien denken heel wat woningeigenaren dat de risicobeoordeling NEN 2991 deel uitmaakt van de zogenaamde SC-540 verplichting, maar dat is niet zo. Wil je graag meer te weten komen over de bepalingen die zijn opgenomen in de risicobeoordeling NEN 2991? In dat geval is het beslist de moeite waard om de informatie door te nemen zoals aangegeven op deze pagina.

Is het uitvoeren van een risicobeoordeling NEN 2991 vereist?

Verschillende onderzoeken die door het RIR zijn uitgevoerd hebben aan het licht gebracht dat het merendeel van de risicobeoordelingen niet nodig zijn. Zomaar even 34 van de 54 onderzoeken zijn dan ook gebeurd zonder dat daar een correcte aanleiding voor bestaat. Zoals reeds aangegeven in de inleiding van deze pagina is het bovendien van belang om er rekening mee te houden dat een risicobeoordeling NEN 2991 geen deel uitmaakt van de verplichte SC-540 asbestinventarisatie. Het betreft dan ook eigenlijk uitsluitend een aanvullend onderzoek dat gebeurt voorafgaand aan een asbestsanering.

 

Het uitvoeren van een risicobeoordeling NEN 2991 is dus geen verplichting, maar dat neemt niet weg dat het toch erg nuttig kan zijn. Een dergelijk onderzoek wordt dan ook geadviseerd op het ogenblik dat er een redelijk vermoeden bestaat op een potentiële, ernstige asbestbesmetting. Het betreft hierbij altijd niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen welke een directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht tot gevolg kunnen hebben.

Buiten het SC-540 regime

Er heersen over de risicobeoordeling NEN 2991 nog steeds heel wat misverstanden. Het vaakst gehoorde misverstand stelt dat een risicobeoordeling NEN 2991 rechtstreeks deel zou uitmaken van het SC-540 regime, iets wat uiteraard niet het geval is. Betreft het een gebouw welke in 1993 of er voor is gebouwd welke moet worden verbouwd of gesloopt? Dan ben je wel verplicht om een SC-540 asbestinventarisatie uit te laten voeren. Ook wanneer er sprake is van een incident met de woning in kwestie is dit overigens het geval. Op deze manier moet er voor worden gezorgd dat de risico’s met betrekking tot asbest kunnen worden ingeperkt.

Onderzoek voorafgaand aan een asbestsanering

Bij het bekijken van de risicobeoordeling NEN 2991 wordt meteen duidelijk dat deze niet is bestemd als eindcontrole na de verwijdering van asbest. Dit staat ook duidelijk aangegeven in paragraaf 1 van deze norm. Het is de risicobeoordeling NEN 2990 die op dit vlak uitsluitsel moet bieden. Deze laatste realiseert een gedetailleerde beschrijving van de controle na asbestverwijdering of sanering, maar mag niet worden toegepast voor het aangeven van met name de concentratie van de asbest in een situatie die geen betrekking heeft op sloop- of renovatiewerkzaamheden.

Enkel en alleen een adviserend karakter

Bovenstaande heeft het eigenlijk reeds aangegeven. Ondanks het feit dat er tegenwoordig namelijk een zeer strenge wetgeving bestaat die betrekking heeft tot het laten inventariseren van potentieel asbesthoudende materialen is het zo dat de risicobeoordeling NEN 2991 geen vereiste is. Het gaat dan ook altijd om een adviserend onderzoek welke nooit kan worden opgelegd. In de praktijk lijkt dat nochtans helemaal anders te zijn. Verschillende onderzoeken hebben in het verleden reeds aangetoond dat nagenoeg 70 procent van de beoordeelde rapporten zijn opgelegd. Bovendien is er in het merendeel van de gevallen ook absoluut geen sprake van een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden materialen. Bedenk voor jezelf dus altijd of een dergelijke risicobeoordeling noodzakelijk is of niet. Is dat niet het geval, dan zijn dit eigenlijk een beetje verloren kosten en daar zit uiteraard niemand op te wachten.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog