Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Vooraleer er kan worden begonnen met het slopen of verbouwen van een woning die is gebouwd in het jaar 1993 of er voor dient er een zogenaamde omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Vooraleer een dergelijke vergunning kan worden toegekend is het echter een vereiste om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Wanneer een standaard asbestinventarisatie type A niet voldoende blijkt dient er over te worden gegaan tot het uitvoeren van vrij destructieve onderzoeken. Deze hebben als doel om in de diepste regionen van de woning de aanwezigheid van asbest vast te stellen. Vrees jij ook dat er een type B asbestinventarisatie bij jouw huis moet worden uitgevoerd en ben je daarvoor nog op zoek naar meer informatie? In dat geval ben je op deze pagina zeker en vast aan het juiste adres!

Aanvulling op asbestinventarisatie type A

Het is eigenlijk fout om te stellen dat asbestinventarisatie type B een op zichzelf staand onderzoek is. Dat is namelijk niet het geval. Type B van asbestinventarisatie wordt dan ook uitsluitend uitgevoerd op het ogenblik dat de bevindingen die zijn gebeurd naar aanleiding van het type A asbestonderzoek verdere onderzoeken vereisen met groter en zwaarder materiaal. Het is omwille van deze reden dat heel veel huiseigenaren van oudere woningen enigszins met een bang hart het inventarisatierapport van hun type A asbestinventarisatie afwachten.

Waarom is asbestinventarisatie type B soms vereist?

Bij type 0 asbestinventarisatie is er altijd sprake van een louter visuele waarneming van de asbest. Er zal bij dit onderzoek dan ook helemaal niets worden afgebroken, in tegendeel. In het geval van type A asbestinventarisatie is er uitsluitend licht handgereedschap voor handen. Dit zorgt er voor dat er wel degelijk enkele zaken kunnen worden gesloopt, maar dan zonder dat het daarbij gaat om echt grote elementen. Door middel van een handgereedschap is het evenwel niet mogelijk om de volledige constructie van de woning te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Het gevolg is dat er zwaarder geschut noodzakelijk kan zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanvragen van asbestinventarisatie type B.

Conclusie door middel van het asbestinventarisatierapport

Nadat de asbestinventarisatie type B is uitgevoerd zal de finale conclusie worden opgemaakt door middel van een asbestinventarisatierapport. In dit rapport zullen verschillende elementen worden aangegeven. Zo zal er onder meer het volgende in worden vermeld:

 

  • Het soort materialen welke over asbest beschikken.
  • De plaats waar de asbesthoudende materialen zich bevinden.
  • De hoeveelheid asbest die is vastgesteld.
  • De potentiële gevaren van het asbest op de omgeving.

 

Veel mensen denken dat het laten uitvoeren van een type A of zelfs een type 0 voorafgaand aan asbestsanering voldoende is. Dat is echter lang niet altijd het geval. Op het ogenblik dat het vermoeden bestaat dat er diep in de constructie van het gebouw mogelijks ook sprake kan zijn van de aanwezigheid van asbest is het laten uitvoeren van een type B asbestinventarisatie altijd een vereiste. Alleen op deze manier kan worden voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het aanvragen van de omgevingsvergunning met zich meebrengt.

Hoeveel kost asbestinventarisatie type B?

Omdat er bij een asbestinventarisatie type B sprake is van zwaar destructief onderzoek spreekt het voor zich dat de kosten heel wat hoger uitvallen in vergelijking met de asbestinventarisatie type 0 en type A. Bovendien is het zoals reeds aangegeven altijd zo dat het type B wordt uitgevoerd als aanvulling op asbestinventarisatie type A waardoor er eigenlijk twee keer kosten dienen te worden gemaakt. Voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie B zelf kan er in ieder geval worden gerekend op een gemiddelde kostprijs die is gelegen tussen de 700 en wel 1.500 euro. Dit lijkt uiteraard een flink bedrag, maar anderzijds moet het gezegd dat het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek je wel precies van die zekerheid voorziet waar je met betrekking tot de aanwezigheid van asbest naar op zoek bent.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog