Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

De gevaren die zijn verbonden aan blootstelling aan asbest hebben er voor gezorgd dat er tegenwoordig een verplichting bestaat met betrekking tot het laten uitvoeren van een zogenaamde asbestinventarisatie. Dit geldt niet uitsluitend voor particuliere woningen, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven en openbare instanties zoals scholen. Het spreekt namelijk voor zich dat geen enkele ouder wil dat zijn of haar kind tijdens het volgen van de lessen wordt blootgesteld aan de potentiële gevolgen van asbest. Dienen er aldus verbouwingen of slopingswerken uit te worden gevoerd aan een school? Ook dan zal er bij gebouwen van voor het jaar 1994 rekening moeten worden gehouden met het aanvragen van een asbestinventarisatie.

Uitvoeren van asbestinventarisatie ook zonder verbouwingen

Wanneer er sprake is van een particulier gebouw geldt er uitsluitend een verplichting voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie in het geval er verbouwingen of slopingswerken worden uitgevoerd. Dit is bovendien enkel en alleen het geval wanneer het gaat om verbouwingen die gebeuren aan een huis welke is gebouwd voor het jaar 1994. Dit is wel even anders op het ogenblik dat het gaat om een school. In een recent verleden werd er bijvoorbeeld nog aan scholen verzocht om allemaal voor 2012 een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Het doel van deze onderzoeken was om ook zonder potentieel geplande verbouwingen een inschatting te kunnen maken van de scholen die over asbesthoudende materialen beschikken.

Lees ook: prijzen dakisolatie.

Eén op vier schoolgebouwen beschikken over asbest

Onderzoeken die aan het begin van het jaar 2011 zijn uitgevoerd door de PO- en VO raad hebben aan het licht gebracht dat er bij één op vier gebouwen in het voortgezet onderwijs een potentieel risico bestaat met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. In het geval van basisscholen is dit één op twintig. Bovendien is gebleken dat er een grote onzekerheid bestaat met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van asbesthoudende materialen. In de praktijk betekent dit dat tussen de 50 en 75 procent van de scholen zich helemaal niet bewust zijn van het gevaar die ze lopen. Dit zijn verontrustende cijfers waar er in de komende jaren zeker en vast verder werk van zal worden gemaakt.

Is de aanwezigheid van asbest altijd gevaarlijk?

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je niet meteen in paniek moet raken wanneer bekend wordt dat de school waar je zoon of dochter heen gaat over asbesthoudende materialen beschikt. We maken immers een onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbestvezels. In het eerste geval zitten deze vast in het materiaal zoals bijvoorbeeld het geval is bij lijm of cement. In een andere situatie is er sprake van niet-hechtgebonden asbest waarbij de vezels eenvoudig vrij kunnen komen. Het is vooral niet-hechtgebonden asbest welke een niet onbelangrijk risico met zich meebrengt voor de mensen die het inademen. Dit neemt overigens niet weg dat ook hechtgebonden asbest bij met name slopings- of verbouwingswerken een structureel probleem kan vormen voor de gezondheid.

Vergoeding van de kosten voor asbestverwijdering

Wanneer er sprake is van asbest in een particuliere woning die moet worden verbouwd of gesloopt is het steeds de verplichting van de eigenaar om de kosten op zich te nemen. Dat is niet altijd zo wanneer er sprake is van asbestverwijdering bij scholen. Op het ogenblik dat er een acuut gevaar dreigt kan de gemeente er namelijk voor kiezen om een groot deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er heel wat sneller over kan worden gegaan tot het aanpakken van het probleem. Is er geen sprake van een acute dreiging, maar beslist de school zelf om preventief de aanwezige asbest te laten verwijderen? In dat geval zal ze helaas wel zelf moeten opdraaien voor de kosten die moeten worden gemaakt.

Lees ook: kosten schilders

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog