Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

In het jaar 1993 werd er door de overheid voor gekozen om het gebruik van asbest als bouwmateriaal te verbieden. Deze beslissing kwam er nadat duidelijk was geworden dat asbestvezels verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van bepaalde chronische en dodelijke aandoeningen. Om er zeker van te zijn dat het gebruik van asbest naar de toekomst toe niet nog meer slachtoffers zou maken werd aldus de keuze gemaakt om het gebruik er van te verbieden. Beschik jij nog over een woning van voor het jaar 1994 en bestaat daardoor het risico dat er alsnog asbesthoudende materialen in zijn terug te vinden? In dat geval is het beslist de moeite waard om de informatie met betrekking tot asbestinventarisatie woning te raadplegen welke is terug te vinden op deze pagina.

Wat is asbestinventarisatie woning precies?

De naam asbestinventarisatie laat reeds vermoeden waar het precies om gaat. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden vindt er aldus een inventarisatie plaats van de eventuele, aanwezige asbest. Vooraleer deze inventarisatie kan gebeuren moet er worden vastgesteld of er al dan niet asbesthoudende materialen in de woning zijn terug te vinden. Dit kan gebeuren door middel van een type 0 asbestinventarisatie. Wanneer er asbesthoudende materialen worden vastgesteld wordt er overgegaan tot een type A asbestinventarisatie. Blijkt na onderzoek dat er waarschijnlijk nog asbest dieper in de constructie van het huis is terug te vinden? Dan kan er nog voor worden gekozen om een type B asbestinventarisatie uit te voeren.

Hoe gebeurt zo’n asbestinventarisatie?

De wijze waarop asbestinventarisatie gebeurt is afhankelijk van situatie tot situatie. Indien er geen omgevingsvergunning of sloopvergunning moet worden aangevraagd kan het bijvoorbeeld voldoende zijn om er voor te kiezen om een gewone type 0 asbestinventarisatie uit te laten voeren. Het betreft hier eigenlijk gewoon een vrij eenvoudige, visuele waarneming van mogelijke asbesthoudende materialen in je huis. Gaat de asbestinventarisatie woning vooraf aan het aanvragen van een omgevingsvergunning? Dan wordt het opeens een compleet ander verhaal. In dat geval is minimaal een type A vereist. Bij een dergelijke asbestinventarisatie wordt er gebruik gemaakt van lichte handgereedschap waarmee minimaal destructief onderzoek kan worden verricht. Een type B asbestinventarisatie kan tot slot noodzakelijk zijn op het ogenblik dat het vermoeden bestaat dat er dieper in de constructie van de bouw nog meer asbesthoudende materialen zijn terug te vinden. Wanneer deze niet onderzocht kunnen worden door middel van het gewone handgereedschap kan er bij een type B asbestinventarisatie gebruik worden gemaakt van wat grovere hulpmiddelen. Het spreekt voor zich dat aan dit type asbestinventarisatie wel de hoogste kosten verbonden zijn.

Met welke kosten dien je rekening te houden?

Het spreekt voor zich dat een gecertificeerd bedrijf die de aanwezige asbesthoudende materialen in jouw woning moet komen inventariseren dit niet zomaar zal doen. Voor het laten uitvoeren van dergelijke werkzaamheden is het dan ook noodzakelijk om een bepaald budget te voorzien. Hoeveel budget je op dit vlak vrij dient te maken is afhankelijk van het type asbestinventarisatie welke je zal laten uitvoeren. Het is namelijk zo dat de ene vorm van asbestinventarisatie de andere niet is, in tegendeel. Om er voor te zorgen dat je op dit vlak niet voor financiële verrassingen komt te staan hebben we alvast een overzicht gemaakt van de verschillende kosten waar je rekening mee dient te houden.

 

Soort asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs
Type 0 asbestinventarisatie Tussen 110 & 210 euro
Type A asbestinventarisatie Tussen 310 & 410 euro
Type B asbestinventarisatie Tussen 660 & 1.525 euro

 

Bovenstaande kosten zijn echter niet alles. Zo moet je er ook nog rekening mee houden dat het mogelijk is dat het bedrijf dat de asbestinventarisatie van je woning komt uitvoeren zogenaamde voorrijkosten zal aanrekenen. Op dit vlak geldt, hoe verder het bedrijf van je huis is gelegen, des te hoger deze kosten uiteraard zullen uitvallen.

 

De voorrijkosten zijn niet de enige, extra kosten waar je even bij stil zal willen blijven staan. Wat bijvoorbeeld ook te denken van de kosten voor de materiaalmonsters? De kostprijs voor één zo’n monster is gemiddeld gelegen rond de 50 euro. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat er meerdere monsters nodig zijn om te bepalen of een bepaald onderdeel van de woning al dan niet asbesthoudend is. Zo kunnen de totale kosten uiteraard nog hoger oplopen.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog