Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Op het ogenblik dat het vermoeden bestaat dat er in een gebouw asbesthoudende materialen zijn terug te vinden zal duidelijk worden dat er een asbestanalyse is vereist. Een dergelijke analyse is bovendien niet vrijblijvend, maar verplicht op het ogenblik dat het gebouw is gebouwd in of vroeger dan het jaar 1993. Het doel van een asbestanalyse is om de risico’s in kaart te brengen waarbij soms over moet worden gegaan tot het afbreken van diverse elementen van de woning. Heb je een oudere woning aangekocht en wil je deze graag laten verbouwen? Lees dan snel verder en kom alles te weten over het verplichte karakter van een asbestanalyse.

Wat is een asbestanalyse?

Voor veel mensen is de wetgeving met betrekking tot het vaststellen van de aanwezigheid van asbest in hun huis alles behalve helder. Dit heeft alles te maken met het feit dat er verschillende onderzoeken bestaan waarvan slechts een aantal over een verplicht karakter beschikken. De bekendste voorbeelden op dit vlak zijn de Type A en Type B asbestinventarisaties. Een voorbeeld van een analyse die dan weer helemaal niet is vereist is de risicobeoordeling NEN 2991. Deze kan worden uitgevoerd voorafgaand aan een asbestsanering, maar is eigenlijk helemaal niet verplicht. Elk jaar opnieuw betalen veel mensen hier dan ook behoorlijk wat geld voor terwijl dat eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat, dat niet meteen de bedoeling kan zijn.

Verschillende soorten asbestanalyses

Wanneer we gaan kijken naar de verschillende soorten asbestanalyses die er op de markt bestaan wordt meteen duidelijk dat vooral de types A & B van belang zijn. Een dergelijke asbestinventarisatie is namelijk vereist vooraleer er wordt gewerkt aan gebouwen die zijn gerealiseerd in het jaar 1993 of daarvoor. Waarom geldt een dergelijke asbestanalyse niet voor gebouwen die later zijn gebouwd dan deze datum? Zeer eenvoudig, omdat er vanaf dat ogenblik reeds een verbod van toepassing was op het gebruik van asbest. Er mocht met andere woorden met dit voorheen zo populaire bouwmateriaal niet meer worden gebouwd.

Type 0 asbestanalyse

Het onderzoek dat onder de noemer van Type 0 wordt uitgevoerd heeft als doel om de aanwezigheid van asbest in de woning vast te stellen. Het type 0 onderzoek staat ook bekend als een zogenaamde quick-scan omdat het uitsluitend gaat om een louter visuele beoordeling zonder dat er ook maar iets wordt afgebroken. Waarom een dergelijke asbestanalyse dan toch interessant is? Omdat het er voor zorgt dat mensen bij verkoop van een gebouw een duidelijk beeld krijgen van de al dan niet aanwezigheid van asbesthoudende materialen. In de analyse wordt niet alleen aangegeven om welk product het precies gaat, maar ook de vindplaats er van zal in detail worden omschreven.

Type A asbestanalyse

Type A gaat verder daar waar Type 0 is gestopt. In het geval van type A wordt er dan ook gebruik gemaakt van handgereedschap welke als doel heeft om licht, destructief onderzoek uit te voeren. Indien vereist kunnen er ook materiaalmonsters worden genomen die ter extra analyse kunnen dienen. Nadat de asbestanalyse is uitgevoerd worden alle bevindingen verzameld in een asbestinventarisatierapport. Dit rapport lijkt op het eerste zicht misschien een beetje overbodig, maar dat is ze zeker en vast niet. Sterker nog, ze vormt een absolute vereiste wanneer je er voor kiest om de woning in kwestie al dan niet gedeeltelijk te slopen.

Type B asbestanalyse

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat een Type A asbestanalyse niet de gewenste zekerheid biedt. Het vermoeden kan dan ook bestaan dat er nog op andere plaatsen in de woning eveneens sprake is van asbesthoudende materialen. Deze materialen kunnen echter niet zomaar met het blote oog waarneembaar zijn en kunnen dieper verscholen liggen in de constructie van het gebouw. Type B asbestanalyse vereist dan ook het verwijderen van één of meerdere onderdelen van het gebouw, al dan niet met behulp van grove materialen.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog