Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
asbest verwijderen

Wanneer je van plan bent om een huis dat in het jaar 1993 of er voor werd gebouwd te slopen of te verbouwen is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat er een verplichte asbestinventarisatie dient te gebeuren. Een dergelijke inventarisatie heeft als doel om aan het licht te brengen of er mogelijks in het gebouw asbesthoudende materialen zijn terug te vinden. Is dat het geval, dan worden deze duidelijk beschreven in het rapport waardoor ook de mogelijke risico’s die er mee gepaard gaan in beeld kunnen worden gebracht. Er worden in een asbestinventarisatierapport diverse bevindingen opgenomen waaronder de risicoklasse waar bij stil moet blijven worden gestaan. Wij hebben de verschillende risicoklasses op deze pagina alvast even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

Asbestinventarisatie risicoklasse 1

In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden is het helemaal niet zo dat er altijd een volledige bescherming is vereist bij het verwijderen van asbest. De asbestinventarisatie die wordt uitgevoerd kan immers aangeven dat het asbesthoudende materiaal kan worden verwijderd met een minimum aan bescherming. Het gaat hierbij dan ook over het algemeen gewoon om lichte bescherming welke eveneens is bedoeld om een algemene bescherming van het lichaam te realiseren. Ook wanneer er wordt aangegeven dat er slechts sprake is van een risicoklasse 1 is het uiteraard wel belangrijk om de aangegeven veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Asbestinventarisatie risicoklasse 2

Op het ogenblik dat er sprake is van risicoklasse 2 is het belangrijk om er rekening mee te houden dat standaard, lichte bescherming helaas niet meer voldoende is. In deze situatie wordt er dan ook gevraagd om een complete adembescherming te dragen en ook beschermende kleding is verplicht. Bovendien is het bij de risicoklasse 2 ook van belang om er bij stil te blijven staan dat de werkzaamheden in ruimten moeten worden uitgevoerd die zijn afgeschermd. Er moet bijgevolg sprake zijn van een zogenaamde ‘containment’. Is dat niet het geval, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor niet alleen de mensen die de werkzaamheden uitvoeren zelf, maar ook voor de omgeving. Hier speciale aandacht aan besteden is dan ook altijd een absolute must.

Asbestinventarisatie risicoklasse 3

In principe vertoont de risicoklasse 3 zeer aanzienlijke gelijkenissen met de klasse 2. Het belangrijkste verschil zit hem hierbij dan ook in de adembescherming voor onafhankelijke lucht. In het geval van risicoklasse 3 wordt er immers gebruik gemaakt van een compressor die als functie heeft om de aanvoer van ademlucht van buiten te realiseren. Het is onnodig om te zeggen dat risicoklasse 3 de striktste is van alle verschillende risicoklasses die er bestaan. Dit heeft als gevolg dat er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door de vakmensen zeer voorzichtig zal worden omgesprongen met de asbesthoudende materialen die moeten worden verwijderd.

Wat is een terugschalingsonderzoek?

Je kan er altijd als eigenaar van een asbesthoudende woning voor kiezen om een zogenaamd terugschalingsonderzoek uit te laten voeren. Tijdens het uitvoeren van een dergelijk onderzoek wordt er bekeken of er bij de verwijdering volgens risicoklasse 2 of 3 een verlaging kan worden gerealiseerd. In bepaalde gevallen is dit mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de voorafgaande asbestinventarisatie enkel het vermoeden heeft voorop gesteld dat er mogelijks een bepaalde hoeveelheid asbesthoudende materialen in huis zouden zijn terug te vinden. Het spreekt voor zich dat het laten uitvoeren van een terugschalingsonderzoek je niet alleen heel wat tijd, maar ook geld kan uitsparen.

Een correcte inschatting van de geldende risicoklasse

De verplichting om een asbestinventarisatie uit te laten voeren is voor veel mensen echt een doorn in het oog. Het is het zoveelste gegeven waar ze tijdens of zelfs voorafgaand aan een verbouwing rekening mee dienen te houden en bovendien is het ook nog eens zo dat het behoorlijk wat geld kan kosten. Toch is het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek niet alleen verplicht, maar ook echt bijzonder interessant. Een correcte inschatting van de geldende risicoklasse moet dan ook altijd worden gemaakt, al was het maar om de veiligheid en gezondheid van de werkmensen die de werkzaamheden zullen uitvoeren te kunnen garanderen.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog