Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Er bestaan drie verschillende manieren om een asbestinventarisatie uit te kunnen voeren. In eerste instantie is er de asbestinventarisatie type 0. Naar dit type van asbestonderzoek wordt vaak verwezen als een quick-scan. Dit heeft alles te maken met het feit dat dit type onderzoek uitsluitend is gericht op het visueel vaststellen van potentieel asbesthoudende materialen. Een type 0 asbestonderzoek is dus geen gedetailleerde inventarisatie, maar slechts een oppervlakkige vaststelling. Ondanks het feit dat een dergelijk onderzoek nuttig kan zijn is een type A en eventueel ook B altijd vereist vooraleer er sloopwerken kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt wel uitsluitend voor gebouwen die zijn gerealiseerd in 1993 of vroeger.

Wat is het doel van type 0 asbestinventarisatie?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven heeft type 0 asbestinventarisatie als doel om vast te stellen of er mogelijks asbesthoudende materialen in huis zijn terug te vinden. Deze scan zal uiteindelijk de verzamelde informatie op twee verschillende manieren verstrekken. Enerzijds wordt er namelijk duidelijk aangegeven welk product in de woning mogelijks asbesthoudend is en bovendien wordt ook de vindplaats duidelijk genoteerd. Wat doet een type 0 asbestinventarisatie dan niet? Onder meer aangeven om welke hoeveelheid asbest het precies gaat. Ook de potentiële schadelijke gevolgen van het asbesthoudende materiaal zal niet worden vermeld.

Wanneer is een type 0 asbestinventarisatie interessant?

Het uitvoeren van een type 0 asbestinventarisatie gebeurt altijd voorafgaand aan de verkoop van een woning. Het betreft hier ook helemaal niet zomaar een onderzoek, maar wel één waarvan de gegevens zullen worden opgenomen in de koopakte. Op deze manier is de koper van het huis zich precies bewust van de potentiële aanwezigheid van asbest waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit is niet de enige situatie waarin een zogenaamde quick-scan wordt uitgevoerd, in tegendeel. Dit geldt bijvoorbeeld eveneens voor een vooropname van de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in een gebouw. Maakt de quick-scan duidelijk dat er zich asbesthoudende materialen in de woning bevinden? In dat geval kan er voor worden gekozen om extra onderzoek uit te voeren. Een type A asbestinventarisatie is dan veelal het directe gevolg.

Uitsluitsel bij twijfel over aanwezigheid van asbest

Een asbestinventarisatie type 0 hoeft niet uitsluitend te worden uitgevoerd bij een mogelijke verkoop van een gebouw. De eigenaar van een huis kan er ook zelf voor kiezen om een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Een quick-scan is op dit vlak bijzonder interessant, niet in het minst omdat ze heel wat voordeliger is in vergelijking met een asbestinventarisatie type A of B. Is er dan helemaal geen nadeel verbonden aan een dergelijk onderzoek? Toch wel. In tegenstelling tot bij een asbestinventarisatie A of B is het bij het type 0 niet mogelijk om op basis van de bevindingen een omgevingsvergunning aan te vragen. Is dit wel jouw doel? In dat geval zal je helaas verplicht zijn om een asbestinventarisatie type A of B uit te laten voeren.

Hoeveel kost een asbestinventarisatie type 0?

Van alle drie de verschillende vormen van asbestinventarisatie is het type 0 financieel veruit het interessantst. De gemiddelde kosten van een dergelijke asbestinventarisatie zijn dan ook slechts gelegen tussen de 125 en 225 euro. Zoals echter reeds op deze pagina aangegeven is een dergelijk onderzoek uitvoeren niet altijd voldoende. Wanneer er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd ben je namelijk verplicht om een type A of type B uit te laten voeren. Helaas zijn er aan deze onderzoeken heel wat hogere kosten verbonden. In het geval van een type B kan het totale kostenplaatje zelfs zomaar oplopen tot een niet onaanzienlijke 1.500 euro. Ga dus altijd na welke van de verschillende asbestinventarisaties voor jou vereist zijn en voorkom op deze manier onaangename verrassingen.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog