Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
asbest verwijderen

Op het ogenblik dat je er voor hebt gekozen om een huis aan te schaffen die is gebouwd voor het jaar 1994 is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er een verplichting bestaat met betrekking tot het uitvoeren van asbestinventarisatie vooraleer er verbouwingen of sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Er bestaan met betrekking tot asbestinventarisatie tegenwoordig behoorlijk strenge eisen waar rekening mee dient te worden gehouden. Om er zeker van te zijn dat je geen van deze verplichtingen over het hoofd ziet hebben we ze even in de onderstaande, handige checklist voor jou op een rijtje gezet.

Om welke type asbest gaat het?

In eerste instantie dient er worden aangetoond om welke soort asbest het precies gaat. We onderscheiden op dit vlak de hechtgebonden van de niet-hechtgebonden asbest. Wanneer het gaat om deze laatste variant is het van cruciaal belang om deze zo snel mogelijk te laten verwijderen. Tot op het ogenblik dat dit gebeurt wordt je namelijk blootgesteld aan niet onaanzienlijke gezondheidsrisico’s. Hou er in deze situatie bovendien rekening mee dat het verwijderen van de asbest niet door jou zelf mag gebeuren. Je zal hiervoor dan ook verplicht zijn om een beroep te doen op een gecertificeerd bedrijf. Gaat het toch om hechtgebonden asbest? In dat geval wordt het meteen iets helemaal anders. Dan loop je namelijk als bewoner van het huis niet meteen een gezondheidsrisico, althans niet op het ogenblik dat het materiaal niet wordt bewerkt of bijvoorbeeld wordt beschadigd.

Welk type asbestinventarisatie is er vereist?

We onderscheiden drie verschillende soorten asbestinventarisatie op de markt. Het gaat hierbij om het type 0, type A evenals type B. Het soort inventarisatie waar voor moet worden gekozen is afhankelijk van de mate waarin de aanwezigheid van asbest al dan niet zonder bepaalde sloopwerken kan worden vastgesteld. Veel mensen zijn er zich niet van bewust, maar je bent wettelijk verplicht om eerst een asbestinventarisatie uit te laten voeren vooraleer er überhaupt sprake kan zijn van het verwijderen van het materiaal in kwestie. Nogmaals, dit dient uitsluitend te gebeuren op het ogenblik dat het gebouw over een bouwjaar beschikt van voor 1994. Wordt het tijdens het uitvoeren van een asbestinventarisatie type A duidelijk dat er mogelijks nog andere asbesthoudende materialen in huis zijn terug te vinden die niet zomaar zichtbaar of toegankelijk zijn? In dat geval is een type B asbestinventarisatie alsnog vereist.

Meldingsplicht bij de gemeente of niet?

Eveneens een erg belangrijk gegeven met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudend materiaal heeft betrekking tot de mogelijke verplichting om een melding te doen bij de gemeente. Ook op dit vlak beschikken veel mensen over onvoldoende kennis, want er geldt altijd een wettelijke verplichting. Deze verplichting stelt dat er een melding dient te gebeuren bij de gemeente van de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd. Dit dient te gebeuren uiterlijk 5 dagen vooraleer de werken daadwerkelijk worden aangevat.

Vergelijken van de gecertificeerde bedrijven

Veel mensen betalen meer geld voor het laten uitvoeren van hun asbestinventarisatie dan strikt noodzakelijk is. Dit komt omdat ze er voor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een bedrijf die vrij ver bij hun vandaan is gevestigd. Er moet namelijk niet alleen maar rekening worden gehouden met de standaard kostprijs voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie, wat bovendien ook te denken van de zogenaamde voorrijkosten? Deze kosten zijn gelegen tussen de 0,50 en 1 euro per kilometer waardoor ze op het einde van de rit behoorlijk kunnen aantikken. Vooraleer voor jouw asbestinventarisatie een beroep te doen op een bepaald bedrijf is het hoe dan ook altijd de moeite waard om er voor te kiezen om een objectieve vergelijking uit te voeren tussen de diverse gecertificeerde bedrijven die voor jou een asbestinventarisatie kunnen en mogen uitvoeren.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog