Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wanneer je vandaag de dag verbouwingen of slopingswerken wenst uit te voeren aan een gebouw welke tot stand is gekomen voor het jaar 1994 is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er bij wet verplicht een asbestinventarisatie dient te gebeuren. Een dergelijke inventarisatie is noodzakelijk omdat het voor aanvang van de werkzaamheden duidelijk moet zijn met welke mogelijke asbesthoudende materialen er rekening dient te worden gehouden. Ben jij ook van plan om je gebouw van voor het jaar 1994 te laten verbouwen of te slopen en wil je graag alles te weten komen over het (laten) uitvoeren van asbestinventarisatie? In dat geval ben je op deze pagina ongetwijfeld aan het juiste adres!

Wie kan asbestinventarisatie uitvoeren?

Het uitvoeren van asbestinventarisatie is een werkzaamheid die moet worden verricht door een gecertificeerd bedrijf. Dit betekent dat je dit niet zomaar zelf kan doen. Ook het verwijderen van aanwezige asbest moet worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Hier geldt evenwel één uitzondering op. Wanneer het namelijk gaat om hechtgebonden asbest die een oppervlakte bestrijkt die niet groter is dan 35 vierkante meter is het wel degelijk mogelijk om het aanwezige asbest zelf te verwijderen. Je dient er alleen rekening mee te houden dat dit je niet ontslaat van de verplichting om een sloopvergunning aan te vragen. Bovendien moet er bij stil worden gestaan dat het asbesthoudende materiaal tijdens het verwijderen niet mag worden beschadigd. Bestaat het risico dat dit wel gebeurt, dan moeten de werkzaamheden alsnog worden uitbesteed aan een gecertificeerd bedrijf.

Waarom volstaat een type 0 asbestinventarisatie doorgaans niet?

Er heersen nog steeds een aantal niet onbelangrijke misverstanden met betrekking tot type 0 asbestinventarisatie. Veel mensen gaan er dan ook nog altijd vanuit dat ook deze inventarisatie voldoende is om te voldoen aan de vereiste wetgeving met betrekking tot het aanvragen van een sloopvergunning. Dat is echter niet zo. De reden hiervoor hoeven we helemaal niet ver te zoeken. In vergelijking met type A en type B gebeurt er bij type 0 namelijk op geen enkele manier destructief onderzoek. Dit zorgt er voor dat er eigenlijk gewoon sprake is van een vrij eenvoudige, visuele beoordeling. Bovendien kan er geen enkele zekerheid in het asbestinventarisatierapport worden geplaatst waardoor ze niet geldig is voor het verkrijgen van een sloopvergunning. Je zal dus toch moeten kiezen voor een type A of B onderzoek.

Type A asbestinventarisatie laten uitvoeren

Wanneer er sprake is van een type A asbestinventarisatie wordt er gebruik gemaakt van handgereedschap. Dit type van gereedschap komt goed van pas omdat er licht destructieve werkzaamheden mee uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat er zeer eenvoudig kan worden achterhaald of er mogelijks sprake is van asbesthoudende materialen in de woning die niet zomaar met het blote oog waarneembaar zijn. Wanneer er eerder twijfel bestaat over het al dan niet bevatten van asbest kan er voor worden gekozen om materiaalmonsters te nemen. Deze monsters zullen uiteindelijk precies die zekerheid bieden die jij nodig hebt.

 

In bepaalde situaties is het mogelijk dat type A asbestinventarisatie geen uitsluitsel biedt. Geldt dat ook voor jouw situatie? Dan moet er voor worden gekozen om een type B onderzoek uit te laten voeren. In principe betreft het hier geen compleet nieuw onderzoek, maar wel een aanvulling op het type A. In vergelijking met het type A is het bij type B mogelijk om zwaarder destructief onderzoek uit te voeren. Met andere woorden, heerst er het vermoeden dat er in de diepere constructie van de woning asbesthoudende materialen zijn terug te vinden? Dan kunnen deze enkel en alleen met het type B onderzoek aan het daglicht worden gebracht. Gezien het soort werkzaamheden die onder type B asbestinventarisatie kunnen gebeuren spreekt het voor zich dat hier niet onaanzienlijke kosten aan verbonden zijn.

Lees ook: traprenovatie laten uitvoeren.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog